About

Tdmu.edu.vn

Tdmu.edu.vn has provided the following description:
Tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (từ năm 1976 đến 2009), Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số: 900/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sứ...

Keywords: dai hoc thu dau mot, đại học thủ dầu một, Thu Dau Mot University, truong dai hoc, trường đại học, dai hoc, đại học

Technical Details for Tdmu.edu.vn:

  • This report was last updated October 27, 2020.
  • Tdmu.edu.vn is hosted at 113.161.168.243.
  • Tdmu.edu.vn typically loads in 4.28 seconds.

Traffic for Tdmu.edu.vn: